3D Graphics Performance of LG G4 (F500x, H81x, xS991, VS986, V32)

  • High-Level Tests
  • Onscreen
  • Offscreen
  • 4K Aztec Ruins High Tier Offscreen
   OpenGL ES 3.1 + AEP
  • N/A
  • Aztec Ruins Normal Tier
   OpenGL ES 3.1 + AEP
  • Failed / Not supported
  • Failed / Not supported
  • Aztec Ruins High Tier
   OpenGL ES 3.1 + AEP
  • Failed / Not supported
  • Failed / Not supported
  • Car Chase
   OpenGL ES 3.1 + AEP
  • 266 Frames
   (4.5 Fps)
  • 437 Frames
   (7.4 Fps)
  • 1440p Manhattan 3.1.1 Offscreen
   OpenGL ES 3.1
  • 385 Frames
   (6.2 Fps)
  • Manhattan 3.1
   OpenGL ES 3.1
  • 402 Frames
   (6.5 Fps)
  • 716 Frames
   (11.6 Fps)
  • Manhattan
   OpenGL ES 3.0
  • 639 Frames
   (10.3 Fps)
  • 1027 Frames
   (16.6 Fps)
  • T-Rex
   OpenGL ES 2.0
  • 1493 Frames
   (26.7 Fps)
  • 2169 Frames
   (38.7 Fps)
  • Low-Level Tests
  • Onscreen
  • Offscreen
  • Tessellation
   OpenGL ES 3.1 + AEP
  • 658 Frames
   (21.9 Fps)
  • 1724 Frames
   (28.7 Fps)
  • ALU 2
   OpenGL ES 3.0
  • 659 Frames
   (22.0 Fps)
  • 2212 Frames
   (36.9 Fps)
  • Driver Overhead 2
   OpenGL ES 3.0
  • 361 Frames
   (12.0 Fps)
  • 943 Frames
   (15.7 Fps)
  • Texturing
   OpenGL ES 3.0
  • 3476 MTexels/s
  • 3536 MTexels/s
  • Special Tests
  • Render Quality
   OpenGL ES 2.0
  • 2512 mB PSNR
  • Render Quality - HP
   OpenGL ES 2.0
  • 3627 mB PSNR
  • Battery lifetime - Manhattan 3.1
   OpenGL ES 3.1
  • 239 min
  • Long term performance - Manhattan 3.1
   OpenGL ES 3.1
  • 400 Frames
   (6.5 Fps)
  • Battery lifetime - T-Rex
   OpenGL ES 2.0
  • 360 min
  • Long term performance - T-Rex
   OpenGL ES 2.0
  • 1494 Frames
   (26.7 Fps)
 
 •  
  OS
 • Android
 •  
  API
 • OpenGL
 •  
  GPU
 • Qualcomm Adreno™ 418