3D Graphics Performance of Nokia D1C

  • High-Level Tests
  • Onscreen
  • Offscreen
  • 4K Aztec Ruins High Tier Offscreen
   OpenGL ES 3.1 + AEP
  • N/A
  • Aztec Ruins Normal Tier
   OpenGL ES 3.1 + AEP
  • N/A
  • N/A
  • Aztec Ruins High Tier
   OpenGL ES 3.1 + AEP
  • N/A
  • N/A
  • Car Chase
   OpenGL ES 3.1 + AEP
  • N/A
  • N/A
  • 1440p Manhattan 3.1.1 Offscreen
   OpenGL ES 3.1
  • N/A
  • Manhattan 3.1
   OpenGL ES 3.1
  • N/A
  • N/A
  • Manhattan
   OpenGL ES 3.0
  • 462 Frames
   (7.5 Fps)
  • 442 Frames
   (7.1 Fps)
  • T-Rex
   OpenGL ES 2.0
  • 932 Frames
   (16.7 Fps)
  • 918 Frames
   (16.4 Fps)
  • Low-Level Tests
  • Onscreen
  • Offscreen
  • Tessellation
   OpenGL ES 3.1 + AEP
  • 195 Frames
   (6.5 Fps)
  • 370 Frames
   (6.2 Fps)
  • ALU 2
   OpenGL ES 3.0
  • 244 Frames
   (8.2 Fps)
  • 448 Frames
   (7.5 Fps)
  • Driver Overhead 2
   OpenGL ES 3.0
  • 290 Frames
   (9.7 Fps)
  • 593 Frames
   (9.9 Fps)
  • Texturing
   OpenGL ES 3.0
  • 1329 MTexels/s
  • 1320 MTexels/s
  • Special Tests
  • Render Quality
   OpenGL ES 2.0
  • 2510 mB PSNR
  • Render Quality - HP
   OpenGL ES 2.0
  • 3631 mB PSNR
  • Battery lifetime - Manhattan 3.1
   OpenGL ES 3.1
  • N/A
  • Long term performance - Manhattan 3.1
   OpenGL ES 3.1
  • N/A
  • Battery lifetime - T-Rex
   OpenGL ES 2.0
  • N/A
  • Long term performance - T-Rex
   OpenGL ES 2.0
  • N/A
 
 •  
  OS
 • Android
 •  
  API
 • OpenGL
 •  
  GPU
 • Qualcomm Adreno™ 505