3D Graphics Performance of NVIDIA GRID RTX6000-2Q

  • High-Level Tests
  • Onscreen
  • Offscreen
  • 4K Aztec Ruins High Tier Offscreen
  • N/A
  • Aztec Ruins Normal Tier
  • N/A
  • N/A
  • Aztec Ruins High Tier
  • N/A
  • N/A
  • Car Chase
  • N/A
  • N/A
  • 1440p Manhattan 3.1.1 Offscreen
  • N/A
  • Manhattan 3.1
  • N/A
  • N/A
  • Manhattan
  • 3707 Frames
   (59.8 Fps)
  • 22649 Frames
   (365.3 Fps)
  • T-Rex
  • 3353 Frames
   (59.9 Fps)
  • 37642 Frames
   (672.2 Fps)
  • Low-Level Tests
  • Onscreen
  • Offscreen
  • Tessellation
  • N/A
  • N/A
  • ALU 2
  • N/A
  • N/A
  • Driver Overhead 2
  • N/A
  • N/A
  • Texturing
  • N/A
  • N/A
  • Special Tests
  • Render Quality
  • 3151 mB PSNR
  • Render Quality - HP
  • 3151 mB PSNR
  • Battery lifetime - Manhattan 3.1
  • N/A
  • Long term performance - Manhattan 3.1
  • N/A
  • Battery lifetime - T-Rex
  • N/A
  • Long term performance - T-Rex
  • N/A
 
 •  
  OS
 • Windows
 •  
  API
 • DirectX
 •  
  Discrete GPU
 • NVIDIA GRID RTX6000-2Q